درباره ما

گذشته تاریخ مبین آن است که فرمان تحولات زمان همواره در دست نخبگان بوده و این نخبگان بوده اند که بستر تحولات را فرآهم آورده اند.
مجموعه گام درصدداست تا با تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان حاکم برفضای نخبگانی کشور، علی الخصوص جامعه دانشجویی نقشی مؤثر در کنار نخبگان ایفا کرده باشد.

 

شماره تماس : ۸۸۳۵۳۰۷۸-۰۲۱
شماره همراه : ۰۹۱۰۱۶۶۹۷۹۷
تلگرام : telegram.me/Gam_center
آدرس : تهران – خیابان جلال آل احمد – جنب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران – مرکزالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت – ساختمان شماره ۳
کدپستی : ۱۴۳۱۴۳۴۳۱۴