۲

نشریه زخمه

شماره ۲
تاریخ انتشار 1398/2/16

آثاری که در این شماره از نشریه منتشر شده:

شال را بردارید؛ دامن را هم

شماره پيشين نشريه را اگر خوانده باشيد و خاطرتان باشد مطلبي نوشتيم در باب شوراء صنفيه سنه هزار و دويست...

ما گرایی

دو واحد پولوتیک رسانه‌ای در محضر دبیر مقتدر و با درایت تشکل دانشجویی (فعلا) یک نفره روزي يکي از مريدان...

دیکتاور (به بهانه بازگشت کانال‌های انقلابی به تلگرام)

دیکتاتور! رو تیتر: به بهانه بازگشت کانال‌های انقلابی به تلگرام شاید خیلی از شما فیلم «دیکتاتور» را دیده باشید. من...

وقایع اتفاقیه

وقایع اتفاقیه «وای بدنو ببین جون بابا!»؛ «خودتو بلرزون بابا!»؛ «هی وقتشه بدی لبت رو بیبی!»؛ «بیا قرش بده سکسی!»...