لیگ‌ها

لیگ پاییزه-۱۳۹۶

شروع 13 آذر ماه
پایان 30 بهمن ماه
نخستین لیگ نشریات دانشجویی کشور با همت مرکز آموزشی گام در تابستان ۱۳۹۶ برگزار گردید و مورد استقبال مسئولان نشریات دانشجویی واقع شد. به مدد الهی و با همت و همکاری تشکلهای دانشجویی،دومین دوره از لیگ نشریات دانشجویی در پاییز ۱۳۹۶ برگزار میگردد. رشته ها و محورهای لیگ پاییزه- ۱۳۹۶ شرکت کنندگان میتوانند با ارسال […]
شرکت در لیگ