امیرحسین شه دوست

کارشناسی عمران

اوامرالملوک (مرقومه ای اندر احوالات مطبخ همایونی)

طهران؛ سنه 1238 هجری خورشیدی الیوم بعد از آنکه از خواب شاهانه بیدار گشتیم احساس ضعفی بس شدید در حوالی...

تصمیم دبیر (دو واحد پولوتیک درمحضر دبیر مقتر و با درایت تشکل دانشجویی فعلا یک نفره)

تصمیم دبیر روزی یکی از مریدان و سینه چاکان دست بر سر کوبان و دندان بر لب گزان خدمت دبیر...

ازدواج دانشجویی

نهاد رهبری: 30 دی ماه، آخرین مهلت ثبت نام در بیست و دومین مراسم ازدواج دانشجویی و سفر سه روزه...

سخن سردبیر

سخن سردبیر "زخمه ابزاریست برای تولید صدا از سازها" این را وبسایت‌ها می‌گویند؛ یعنی نه اینکه نت نباشد یا آوایی...

شال را بردارید؛ دامن را هم

شماره پيشين نشريه را اگر خوانده باشيد و خاطرتان باشد مطلبي نوشتيم در باب شوراء صنفيه سنه هزار و دويست...

ما گرایی

دو واحد پولوتیک رسانه‌ای در محضر دبیر مقتدر و با درایت تشکل دانشجویی (فعلا) یک نفره روزي يکي از مريدان...

وقایع اتفاقیه

وقایع اتفاقیه «وای بدنو ببین جون بابا!»؛ «خودتو بلرزون بابا!»؛ «هی وقتشه بدی لبت رو بیبی!»؛ «بیا قرش بده سکسی!»...