لیلا زارعی

دانشجوی کارشناسی دبیر شهید رجایی

انقلاب فرهنگی از اولویت‌های انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران ارزش‌های گران‌قدری در زمینه‌ی فرهنگی داشته یکی از آنها فرهنگ مبارزه و روحیه‌ی مقاومت است که نمونه‌ی...

لیلا زارعی
۰۳ ۰۵ ۹۸