محمود حسینی نسب، محمد جوکار

دانشجو

داده کاوی

داده‌کاوی از مباحث مطرح دنیای کنونی است. دنیایی که حجم داده‌های بسیار عظیمی را در خود گنجانده است؛ که مدیریت...